رابطه آب و خاک و گیاه

نوع اثر: ترجمه و تألیف
ناشر: نشر آذرکلک
سال انتشار: 1389

مهندسی پاکسازی خاک(مفاهیم طراحی)

نوع اثر: ترجمه و تألیف
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سال انتشار: 1395

کتاب برگزیده جشنواره برترین های محیط زیست در چهارمین همایش سراسری و نمایشگاه محیط زیست-1395
راه یافته به دور نیمه نهایی جایزه کتاب سال 1396
روشهای طراحی آزمایشات در مهندسی محیط زیست (اصول و کاربردها)

نوع اثر: تألیف
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سال انتشار: 1398

مطالعات تطبیقی چشم انداز صنعت آب ایران و چندین کشور جهان

نوع اثر: ترجمه و تألیف
ناشر: نشر آذرکلک
سال انتشار: 1390

مجموعه کتب آموزشی زبان انگلیسی

نوع اثر: تألیف
ناشر: گروه آموزشی و انتشارات پرش
سال انتشار: 1396

شیوه نامه پایش کیفی تالاب های کشور

نوع اثر: تألیف
ناشر: سازمان محیط زیست کشور
سال انتشار: 1396

مبانی و تئوری ارزیابی چرخه عمر

نوع اثر: تألیف
ناشر: آوای قلم
سال انتشار: 1400

Corrosion prediction using the weight loss model in the sewer pipes made from sulfur and cement concretes and Response Surface Methodology (RSM)


نام نشریه: Construction and Building Materials
سال: 2019
شماره: 199
IF: 4.685-Q1

Investigating the effect of sewage corrosive agents on surface corrosion and porosity of cement concrete and Sulphur concrete structures


نام نشریه: International Journal of Sustainable Design
سال: 2019
شماره: 3(3)
IF: 0.5-DAAI

Utilization of color change and image processing to evaluate the Waste Foundry Sand reclamation level


نام نشریه: Journal of Materials Research and Technology
سال: 2020
شماره: 9(1)
IF: 3.327-Q1

Determination of suitable method for solution mining brine recycling using fuzzy analytical hierarchy method


نام نشریه: Desalination and Water Treatment Journal
سال: 2017
شماره: 10(1)
IF: 1.234

Reactive Dye Extraction Utilizing Regenerated Bleaching Earth (Case Study)


نام نشریه: GLOBAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT
سال: 2017
شماره: 3(3)
IF: 1.61-Q1

Study of water salinity effect on geotechnical behavior of soil structure using response surface method (RSM), (Case study: Gotvand Dam)


نام نشریه: Ciência eNatura, Santa Maria
سال: 2014
شماره: 17
IF: 0.5

Comprehensive model for remediation of sandy soils contaminated with volatile organic compounds using thermal enhancement of soil vapor extraction method


نام نشریه: Water, Air, & Soil Pollution
سال: 2017
شماره: 7
IF: 1.769

Studying of Water Salinity reduction Using Phytoremediation Method by Three Plant Species and Analyzing their Behavior


نام نشریه: Desalination Journal, ISSN: 0011-9164
سال: 2016
شماره: Volumes 401
IF: 3.412

Studying of Water Salinity reduction Using Phytoremediation Method by Three Plant Species and Analyzing their Behavior


نام نشریه: Desalination Journal, ISSN: 0011-9164
سال: 2016
شماره: Volumes 401
IF: 3.412

Assessment and Simulation of Rey Groundwater Pollution Potential to Pesticides Usage


نام نشریه: Civil Engineering & Urban Development
سال: 2016
شماره: 2
M: AE-CHED

تحلیل آماری و بهینه سازی روش استخراج بخارات از خاکهای آلوده به مواد نفتی

نام نشریه: مجله انجمن مهندسی عمران ایران (اساس)
سال: 95/6/23
شماره: 42

بررسی مدل سینتیکی کاهش شوری آب به روش گیاه پالایی به وسیله ی سه گونه گیاه شورزی

نام نشریه: مجله علمی پژوهشی عمران مدرس
سال: پاییز 94
شماره: 15

کاربرد شبکه عصبی در توسعه مدل کاهش شوری آب توسط گیاهان شورزی

نام نشریه: نشریه علمی پژوهشی بازیافت آب
سال: پاییز 95
شماره: 3

بررسی اثر رطوبت و مواد ارگانیک بر پاکسازی خاک های ماسه ای آلوده به مواد آلی فرار به روش استخراج بخارات

نام همایش: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
سطح: بین المللی
محل برگذاری: ایران
سال: 94/11

اصلاح خواص قیر پلیمری با استفاده بازیافتی بهینه از LDPE و EVA در مناطق گرمسیری با نرم افزار RSM

نام همایش: سومین سمپوزیوم بین المللی محیط زیست و منابع آب
سطح: بین المللی
محل برگذاری: ایران
سال: 1394

اصلاح خواص قیر با استفاده بهینه از PP و CR (ضایعات لاستیک سازی) با نرم افزار RSM و تولید قیر پلیمری با خواص مطلوب

نام همایش: سومین سمپوزیوم بین المللی محیط زیست و منابع آب
سطح: بین المللی
محل برگذاری: ایران
سال: 1394

شناسايي عوامل موثر در بروز ريسک در طرح های عمرانی کشور (مطالعه موردی استانهای زنجان و تهران)

نام همایش: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
سطح: بین المللی
محل برگذاری: ایران
سال: 91/8

بررسی انواع راهکارهای اصلاح کننده و ارتقا دهنده روش SVE

نام همایش: سومین سمپوزیوم بین المللی محیط زیست و منابع آب
سطح: بین المللی
محل برگذاری: ایران
سال: 1394

بررسی انواع روشهای تصفیه شیرابه مرکز دفن

نام همایش: سومین سمپوزیوم بین المللی محیط زیست و منابع آب
سطح: بین المللی
محل برگذاری: ایران
سال: 1394

بررسی مدل پاکسازی حرارتی خاک های ماسه ای آلوده به مواد نفتی فرار به روش استخراج بخارات به کمک شبکه عصبی

نام همایش: چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
سطح: بین المللی
محل برگذاری: ایران
سال: 1395

رویکرد شرکت پاکسان در مواجه با مسائل محیط زیستی و ایجاد فرصت های سبز

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

بررسی عملکرد مجتمع ذوب آهن و فولاد نطنز در راستای کاهش آلایندگی و مدیریت محیط زیستی

محل انتشار: نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

حذف و کنترل آلاینده های ناشی از آلودگی هوای خزانه داری بانک ها مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین

محل انتشار: ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

بررسی آلودگی چاپخانه¬ها و پیشنهاد راهکارهایی کاربردی در جهت رفع آنها

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

مقایسه و ارزیابی مخلوطهای آسفالتی گرم (WMA ) با آسفالتهای داغ مشابه (HMA)

محل انتشار: ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

بررسی امکان استفاده از الیاف شیشه در کاربردهای عمرانی با رویکرد زیست محیطی

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

بررسی و تحلیل تصادفات یخزدگی در استان زنجان

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

بررسی و انتخاب بهترین روش شوری زدایی برپایه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در استان بوشهر

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت منبع آب زیرزمینی دشت قروه

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست(CELCO)

بررسی روش های مختلف شوری زدایی و انتخاب بهترین روش از میان آن ها

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست (CELCO)

بررسی استفاده از گیاه فرانکینیا در محیط وتلندی جهت کاهش شوری فاضلاب

محل انتشار: سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست (CELCO)

سه مقاله بررسی و تحلیل تصادفات ناشی از خواب آلودگی و محل فوت، نقش فرهنگ در تصادفات جاده ای و بررسی ریسک جاده ای تصادفات

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

سه مقاله بررسی و تحلیل تصادفات ناشی از خواب آلودگی و محل فوت، نقش فرهنگ در تصادفات جاده ای و بررسی ریسک جاده ای تصادفات

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تاثیر شوری آب منفذی بر مقاومت برشی و خواص پلاستیسیته خاک های رسی

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

گیاه پالایی فاضلاب شور و تعیین سینتیک آن

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

گیاه پالایی فاضلاب شور و تعیین سینتیک آن

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

بررسی انواع روش های تصفیه شیرابه مرکز دفن

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

بررسی انواع روش های تصفیه شیرابه مرکز دفن

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

مطالعه تطبیقی مدیریت پسماند نخاله های ساختمانی در ایران و چند کشور جهان

محل انتشار: چهارمین کنفرانس روزجهانی محیط زیست( WEDI)

بررسی نقش استفاده از گیاه جارو (kochia scoparia) در گیاه پالایی فاضلاب شور

محل انتشار: دومین کنگره بیوتکنولوژی محیط زیستی