درباره من

دکتر قربانعلی دزواره، دکترای تخصصی (Ph.D.) خود را در رشته ی مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست (گرایش سازه های محیط زیستی، آلودگی خاک و پسماند) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست (گرایش تصفیه آب و فاضلاب) از دانشگاه تربیت مدرس تهران، و همزمان دو کارشناسی مهندسی عمران و مهندسی کشاورزی، مهندسی آب را از دانشگاه زنجان به ترتیب در سال های 1398، 1392، 1390 و 1389 اخذ نمود.

 
 

علایق کاری و آموزشی

تصفیه آب و فاضلاب با تأکید بر روش های نوین
شوری زدایی آب و فاضلاب
طراحی آزمایشات در مهندسی محیط زیست
مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی و زیست محیطی
مدلسازی زیست محیطی و بهینه سازی
مدیریت پسماند و حفاظت از منابع

 

علایق و زمینه های مطلوب کاری

مشاوره تخصصی در حوزه های محیط زیستی، مهندسی حذف آلاینده و بهبود فرآیندهای تصفیه ای (آب،فاضلاب، پسماند، خاک و هوا)
مدلسازی و بهینه سازی در کلیه شاخه های مهندسی محیط زیست (آب، فاضلاب، هوا،خاک)
طراحی آزمایش و تحلیل آماری
مقاله نویسی